Sorgun'un gurur tablosu 2


Açıklama: devamı
Kategori: Sorgun
Eklenme Tarihi: 11 Kasım 2013
Geçerli Tarih: 29 Ocak 2023, 17:54
Site: Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
URL: http://www.duralidogan.com/haber_detay.asp?haberID=4541


İstanbul’da faaliyet gösteren Sorgun Düşünce Kulübü (SDK), bu ay Sorgun’lu Akademisyen ve bilim adamlarını dosya konusu yaptı.
 Sorgun Düşünce Kulübü Başkanı Abdullah Alpaydın “Bu ayki dosya konusunu Sorgunlu akademisyen ve bilim adamlarına ayırdıklarını” belirterek “Sorgun'da doğup büyüdükten sonra yüksek öğrenim kurumlarında akademik kariyer yapıp profesörlük ünvanı alan, kendi uzmanlık sahalarında ulusal ve uluslararası bazda önemli eserler ve çalışmalar ortaya koymuş, her biri alanlarında yetkin ve referans alınan bilim adamlarımızı hatırlatmak ve tanıtmak istedik.” dedi. Alpaydın “Bu insanlar Sorgun’un gurur tablosu. Elbette ki bu dosyaya konu olanlardan çok fazla akademisyenimiz/bilim adamımız mevcut. ” şeklinde konuştu.
 Sorgun Düşünce Kulübü bu ayki dosyasında Sorgun doğumlu 7 akademisyene yer verdi.

          PROF. DR. İHSAN BULUT
 1961'de Sorgun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sorgun'da tamamlayan Bulut 1985'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü’nü bitirdi.
  23 Ocak 1993'te  Yardımcı Doçent olarak atandı. 
 02 Kasım 1998 tarihinde Doçent olmuştur. 15 Temmuz 2004 tarihinde de profesörlüğe yükseldi.
 Görev yaptığı süre içerisinde Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularında lisans, yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları ile ilgili alanlardaki dersleri yürüttü. Bulut’un 6’sı kitap, 15’i sempozyum bildirisi olmak üzere 70’i aşkın çalışması bulunmaktadır.  Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Yayınlanmış kitapları ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

 PROF. DR. ALİ KODAL
 1966 yılında Sorgun ilçesi Eymir kasabasında doğdu.
  1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği Bölümünü’nü Uçak Mühendisi olarak bitirdi.
  Amerika’da Michigan Üniverstesi’nde Havacılık ve Makine Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans yaptı. 1993 yılında da aynı üniversitede Makine Mühendisliği bölümünde doktora eğitimini tamamladı.
  1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği görevine başladı. 1995 yılında doçent ve 2005 yılında profesör ünvanını aldı.
  Halen aynı fakültede görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 Alanında yayınlanmış eserleri vardır.
 
 PROF. DR. NURİ YILMAZ
  1960 yılında Sorgun’da doğdu.
  Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu.
  1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde doçent olan Yılmaz, aynı üniversitede 2004 yılında profesörlük ünvanını almıştır.2006 yılında Ordu Üniversite’ne geçmiştir.
 Prof. Yılmaz, 2006-2009 yılları arasında Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra 2011 yılında Rektör Yardımcılığı’na seçilmiştir ve halen bu görevi yapmaktadır.
  Aynı zamanda üniversitenin senato ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
 Yayınlanmış kitapları vardır.

      PROF. DR. FARUK BİLİR
  1971 yılı Sorgun doğumludur.
 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde başladığı yükseköğrenimini 1994 yılında tamamladı.
  2001 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
 2008 yılının Ocak ayında Anayasa Hukuku doçenti , 2013 yılında profesör olmuştur.
  Halen Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Kamu Hukuku Bölüm Başkan yardımcısıdır.
 Anayasa hukuku, siya set bilimi ve insan hakları alanında yayınlanmış kitapları ve çeşitli makaleleri bulunmak tadır.   

    PROF. DR. ALİ İRFAN İLBAŞ
 1961 yılında Yozgat ili Sorgun ilçesinde doğdu.
 1989 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun oldu.
  Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında tamamladı. 1999 yılında Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Doçent unvanı aldı. 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. Halen, bu kurumda Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
 Yayınlanmış kitapları ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

PROF. DR. HAMDİ TEMEL
  1966 yılında Sorgun’da doğdu.
 1988 yılında Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Bölümünden mezun olarak, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Bölümü’nde Araştırma olarak göreve başladı.
  Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sırası ile 1997 yılında Yrd. Doç., 2002 yılında Doçent ve 2008 yılında da profesörlüğe atandı.
  Şu an Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulama Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Koordinatörlüğü ve D.Ü. Engelliler Uygulama ve Araştırma merkezi Müdür vekilliği görevlerini yürütmektedir.
 Çevre Bilincini Geliştir me Derneği (ÇEBİD) kurucusudur ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na devam etmektedir.
  73’ü yurt dışı yayını olmak üzere 83 yayın yayınladı. 25’i yurt dışı sempozyumu olmak üzere 99 sempozyuma katılarak çalışmalarını sunmuştur.  “Naylon Aşkı Öldürür” adlı bir kitabı vardır.

PROF.Dr.RAUF YÜCEL
 1939 yılında Sorgun’da doğdu.
 1964’te Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi’ ni bitirdi. 1976 yılında doçent, 1982  yılında da profesör oldu.
  ‘Veteriner Özel Cerrahi”, “Evcil Hayvanların Ayak Hastalıkları” ve “Atların  Ortopedik Hastalıkları” isimli üç ders kitabı yayınlandı.
  “Sevdiğimi Demez  İsem” isimli ilk şiir kitabı 1999 da, “Gezilerden Dizelere”  adlı ikinci 2011 de basıldı.
 “Veteriner Cerrahi Terimler Sözlüğü” adlı mesleki kitabı da 2009 da okuyucusu ile buluştu.
 Eylül ayında ise “Sorgun’dan Çıktım Yola” isimli anı kitabı yayınlanmıştır.